21 Aralık 2021 Salı

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Uygulaması


 Örneklerle “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” uygulaması

Cumhurbaşkanının 20.12.2021 tarihli açıklaması ile hayatımıza giren "Kur Korumalı Vadeli mevduat” uygulamasının ayrıntıları Hazine ve Maliye bakanlığının 21.12.2021 tarihli basın açıklaması ile belli oldu, buna göre,

ü Uygulama gerçek kişileri kapsadığı, yani Tüzel kişi ticari işletmeler bu uygulamanın dışında olduğu,

ü  Kur Korumalı Vadeli mevduat hesabının 3, 6 ,9 veya 12 ay veya olarak açılabileceği,

ü  Uygulanacak minimum Faiz oranının TCMB Politika Faiz Oranı olacağı (*),

ü  Hesabın açılış tarihi ile vade sonundaki kur kıyaslanacağı ve yüksek olan oran üzerinden hesabın  nemalanacağı ve  Kur Korumalı Vadeli mevduat ürününe stopaj uygulanmayacağı (Vadeli mevduat faizinden 6 aya kadar vadeli mevduat hesaplarında %5, 6 aydan 12 aya kadar vadeli mevduat hesaplarından %3 ve Bir yıldan uzun Vadeli Mevduat Hesaplarından %0 oranında Gelir Vergisi stopaj yolu ile kesilmektedir),

ü  Kur Farkı hesaplamalarına ilişkin olarak T.C. Merkez Bankası A.Ş. tarafından her gün saat 11:00 de USD Döviz Alış Kuru ilan edileceği,

ü  Vade sonundaki kur değişiminin faiz getirisinin üzerinde olması halinde aradaki farkın müşteri hesabına TL olarak yatırılacağı,

ü  Hesaptan vadeden önce para çekilmesi halinde, hesabın vadesiz hesaba dönüşeceği ve faiz kazancı ortadan kalkarsak hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesinin güncelleneceği,

Anlaşılmakta olup, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” uygulamasının kolay anlaşılması için, 21.12.2021 tarihli basın duyurusunda yazılı açıklamalar ışığında hesabın işleyişini somutlaştırılarak, tasarruf sahibi gerçek kişinin elde edeceği kazanç değişik alternatiflere göre aşağıda hesaplanmıştır.

1. Alternatif: KUR GETİRİSİNİN FAİZ GETİRİSİNİN ÜZERİNDE OLMASI

Tutar: 100.000,00 TL

Vade  : 3 Ay

Faiz Oranı: %15 (*)

Elde edilecek Faiz Kazancı = 100.000,00 TL * 90 / 365 * %15= 3.698,63 TL

Kur Getirisi Hesaplama;

Vade başlangıç USD Döviz Alış Kuru: 1 USD = 12,50 TL

Vade Başlangıç Değeri = 100.000,00 TL / 12,50 TL= 8.000,00 USD

Vade Sonu USD Döviz Alış Kuru: 1 USD = 14,00 TL

Vade Sonundaki Değeri = 8.000,00 USD  * 14,00 = 112.000,00 TL

Elde edilecek Kur Kazancı = 112.000,00 TL – 100.000,00 TL = 12.000,00 TL

Vade Sonu Ödeme: Bu durumda kur getirisi faiz getirisinin üzerinde olduğundan, vade sonunda 3.698,63 TL faiz olarak banka tarafından tüketicinin hesabına yatırılırken kur farkı olarak da (12.000,00 TL – 3.698,63 TL) 8.301,37 TL Devlet tarafından yatırılarak tüketicinin faiz ve kur kazancı Net 12.000,00 TL ya tamamlanarak, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” uygulaması ile tüketicinin tasarruf tutarı döviz kurlarındaki artışa karşı korunmuş olacaktır.

(*) Merkez bankası tarafından ilan edilen Politika faiz oranının altında bir oran belirlenemeyecek olup, 16.12.2021 tarihi itibariyle TCMB tarafından Politika faiz oranı %14 olarak belirlenmiştir.

2. Alternatif: KUR GETİRİSİNİN FAİZ GETİRİSİNİN ALTINDA OLMASI

Tutar: 100.000,00 TL

Vade: 3 Ay

Faiz Oranı %15

Elde edilecek Faiz Kazancı = 100.000,00 TL * 90 / 365 * %15= 3.698,63 TL


Kur Getirisi Hesaplama:

Vade başlangıç USD Döviz Alış Kuru: 1 USD = 12,50 TL

Vade Başlangıç Değeri = 100.000,00 TL / 12,50 TL= 8.000,00 USD

Vade Sonu USD Döviz Alış Kuru: 1 USD = 12,75 TL

Vade Sonundaki Değeri = 8.000,00 USD * 12,75 = 102.000,00 TL

Elde edilecek Kur Kazancı = 102.000,00 TL – 100.000,00 TL = 2.000,00 TL

Vade Sonu Ödeme: Bu durumda kur getirisi faiz getirisinin gerisinde olduğundan, vade sonunda Net 3.698,63 TL faiz olarak banka tarafından tüketicinin hesabına yatırılırken, tKur Korumalı TL Vadeli Mevduat” uygulaması ile Tüketicinin tasarruf tutarı döviz kurlarındaki artışın üzerinde faiz kazancı elde etmiş olacaktır.


3.  Alternatif:   HESABIN VADEDEN ÖNCE KAPATILMASI – Kurun Yükselmesi

Tutar: 100.000,00 TL

Vade: 3 Ay

Vade başlangıç USD Döviz Alış Kuru: 1 USD = 12,50 TL

Vade Başlangıç Değeri = 100.000,00 TL / 12,50 TL= 8.000,00 USD

Vadeden önce erken kapatma tarihindeki USD Döviz Alış Kuru: 1 USD = 12,60 TL

vadeden önce erken kapatma tarihindeki Değeri = 8.000,00 USD * 12,60 TL = 100.800,00 TL

Faiz Oranı %15

Elde edilecek Faiz Kazancı = 0,00 TL (vadeden önce kapatıldığından faiz getirisi olmayacak)

Vadeden önce kapatma tarihindeki Ödeme = Vade Başlangıcındaki kur (1 USD = 12,50 TL) vade vadeden önce erken kapatma tarihindeki kurdan (1 USD = 12,60 TL) düşük olduğundan Vade Başlangıcındaki kur (1 USD = 12,50 TL) üzerinden işlem yapılarak, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” uygulaması ile  hesap sahibine 8.000,00 USD karşılığı 100.00,00 TL ödenecek

 


4.  Alternatif:   HESABIN VADEDEN ÖNCE KAPATILMASI – Kurun düşmesi

Tutar: 100.000,00 TL

Vade: 3 Ay

Vade başlangıç USD Döviz Alış Kuru: 1 USD = 12,50 TL

Vade Başlangıç Değeri = 100.000,00 TL / 12,50 TL= 8.000,00 USD

Vadeden önce erken kapatma tarihindeki USD Döviz Alış Kuru: 1 USD = 12,00 TL

Vade Sonu Değeri = 8.000,00 USD * 12,00 TL = 96.00,00 TL

Faiz Oranı %15

Elde edilecek Faiz Kazancı = 0,00 TL

Vadeden önce erken kapatma tarihindeki Ödeme = vadeden önce erken kapatma tarihindeki kur (1 USD = 12,00 TL) vade Başlangıcındaki kur (1 USD = 12,50 TL) den düşük olduğundan, vadeden önce erken kapatma tarihindeki (1 USD = 12,00 TL) kur üzerinden işlem yapılarak Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” uygulaması ile hesap sahibine 8.000,00 USD karşılığı 96.000,00 TL ödenecek       

                                                                                                      Müslüm Oymak                                                                                                                              Emk. Banka Müfettişi-Müdürü

Not: Yukarıda yer alan değerlendirmeler bilgilendirme amaçlı olup herhangi bir taahhüt içermemektedir. Tüketicilerin tasarruflarını hangi yatırım aracında ve ne şekilde değerlendireceği kendi kararına bağlıdır.

28 Kasım 2017 Salı

Hukuk Davalarında Uzman Görüş Mütalaası,

Dava aşamasında haklılığını en iyi bir şekilde anlatamayanların, davayı kaybettikten sonra eksik inceleme nedeniyle davayı kaybettiklerinden yakındıklarını veya böyle sonuçlanacağını bilseydi hiç dava açma yoluna başvurmayacağını söylediklerini sıkça duyarız. Bu ve benzeri yakınmaları en aza indirmenin yolunun Uzman Görüş Mütalaasından faydalanmaktan geçtiği değerlendirildiğinden bu konuda aşağıdaki hususların bilinmesinin faydalı olacağını düşünüyorum.

Tanımı: Uzman Görüş Mütalaası, tarafların Mahkeme önünde Bilirkişi dışında Uzmanından bilimsel nitelikli görüş alarak ve bu görüşleri bir rapor halinde düzenlettirerek iddia ve savunmalarını güçlendirdikleri ve ispata çalıştıkları hukuksal bir belgedir. Başka bir ifadeyle, dava öncesi ya da dava esnasında tarafların iddiasını veya savunmasını teknik açıdan ispat kabiliyetini güçlendirmek amacıyla konusunda bilgili ve tecrübeli uzmanlardan bireysel olarak ya da kanuni vekilleri (avukat) aracılığıyla talep ettikleri, delil niteliğindeki rapora Uman Görüş Mütalaası denir.

6 Kasım 2017 Pazartesi

Bireysel Kredi faizin yüksekliğinden yakınan Tüketiciler Ne yapabilir. ?

Kullanmış olduğu Tüketici Kredisi, Taşıt Kredisi, Konut Kredisi, Kredili Mevduat Hesabı hatta Kredi Kartı için ödemekte olduğu Bireysel Kredi faizin yüksekliğinden yakınan Tüketicilerin pek çoğunun bu konuda yapabileceği bir şey olup olmadığı konusunda bilgi sahibi değildir.

Bankaca uygulanacağı ilan edilen faiz oranlarına yasal açıdan baktığımızda; 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun FAİZ başlıklı 88. Maddesinde

“ Faiz ödeme borcunda uygulanacak yıllık faiz oranı, sözleşmede kararlaştırılmamışsa faiz borcunun doğduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Sözleşme ile kararlaştırılacak yıllık faiz oranı, birinci fıkra uyarınca belirlenen yıllık faiz oranının yüzde elli fazlasını aşamaz

 yine aynı Kanunun Temerrüt Faizi başlıklı 120. Maddesinde

6 Aralık 2016 Salı

Bankaların rekabet kurallarını ihlal ederek tüketiciyi zarara uğratması

Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların rekabet kurallarını ihlal ederek tüketiciyi zarara uğratması konusu son dönemde yazılı ve görsel basında sıkça yer bulmaktadır. Finans kurumlarının rekabeti ihlal etmelerinden zarara uğradığını düşünen tüketicilerin kayıplarını hukuk yolu ile tazmin  ve kayıplarının üç katına kadar da tazminat talep edebileceklerine ilişkin haberlere ve yorumlara rastlıyoruz. Özellikle bu dönemde Konut kredisi kullanmış olanların dava konusu yapabileceği dosyaların adet ve tutar yönünden büyük boyutlara ulaşması, iyi niyetli olmayanların / dolandırıcıların da iştahını kabartmış, mağdur vatandaşlarımızı, haklarını zahmetsizce alacakları vaadiyle dolandırmanın yollarını bulma arayışına girmişlerdir.

3 Aralık 2016 Cumartesi

Tüketici Hakem Heyetlerinde Parasal Sınırlar


6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68. maddesinde belirlenen parasal sınırlar 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. 03.12.2016 tarih ve 29907 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğe göre

2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

* 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,

* Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

* Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

* Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

görevlendirilmiştir.

2016 yılına ilişkin limitlerin yeniden değerleme oranında artırılmasından ibaret olan bu limitlerin bilinmesi, tüketicinin zaman ve emek kaybı yaşamadan hakkını hangi mercide arayacağını bilmesi açısından önem taşımaktadır.

Yararlanılan Kaynak ; Resmi Gazete