3 Aralık 2016 Cumartesi

Tüketici Hakem Heyetlerinde Parasal Sınırlar


6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68. maddesinde belirlenen parasal sınırlar 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. 03.12.2016 tarih ve 29907 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğe göre

2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

* 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,

* Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

* Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

* Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

görevlendirilmiştir.

2016 yılına ilişkin limitlerin yeniden değerleme oranında artırılmasından ibaret olan bu limitlerin bilinmesi, tüketicinin zaman ve emek kaybı yaşamadan hakkını hangi mercide arayacağını bilmesi açısından önem taşımaktadır.

Yararlanılan Kaynak ; Resmi Gazete

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder